: : : กนกหางโต

ลายกระหนกหางโต
เป็นแม่ลายลำดับที่ ๔
ได้ความคิดประดิษฐ์ลายมาจากรูปทรงพู่หางสิงโต
นำมาเขียนเป็นลายกระหนก
ในรูปทรงของกระหนกสามตัวเรียก ลายหางสิงโต
เพื่อให้กะทัดรัดในการเรียกชื่อ
จึงตัดคำว่า สิง ออกเรียกว่า ลายกระหนกหางโต
และชื่อของลายนี้จะไปใกล้เคียงกับชื่อของ
ลายช่อกระหนกหางโต ฉะนั้น เวลาเขียนลาย
แต่ละลายต้องจำว่า ลายกระหนกหางโต
อยู่ในรูปทรงกระหนกสามตัว
ส่วนลายช่อกระหนกหางโตจะอยู่ในทรงพุ่มช่อ
มีก้านต่อลงมา

รูปทรงของกระหนกหางโต
.........อยู่ในรูปทรงเดียวกับกระหนกใบเทศ
ซึ่งมาจากรูปทรงกระหนกสามตัว แบ่งตัวลาย
ออกเป็น ๓ ส่วน ในแต่ละส่วนแบ่งออกเป็นก้าน
ใช้ใบเทศติดที่ปลายก้านทั้ง ๓ ส่วน
และแบ่งเป็นลายแข้งสิงห์เกาะติดก้าน
.........ข้อแตกต่างระหว่างลายกระหนกหางโต
กับลายกระหนกใบเทศ คือ ปลายก้านรูปทรงใบเทศ
ในลายกระหนกหางโต จะเขียนเป็นกระหนกกลับตัว
ปลายยอดสะบัดพริ้ว ส่วนลายกระหนกใบเทศ
ปลายก้านทั้ง ๓ ส่วนเป็นรูปทรงใบเทศ สอดไส้
บากลาย ปลายยอดสะบัดเช่นเดียวกัน