: : : กนกสามตัว

.

ลายกระหนกสามตัว
เป็นแม่ลายอันดับที่หนึ่งในแม่ลายทั้งสี่
อาจารย์บางท่านเรียกว่า กระหนกกินนร
หรือ กระหนกกินรี และ กระหนกหางหงส์
ที่เรียกเช่นนี้เพราะส่วนหางของกินนร กินรี และ หงส์
มีหางเป็นรูปลายกระหนกสามตัว
จึงเรียกตามที่ลายกระหนกไปใช้ประกอบอยู่
แต่ชื่อที่แท้จริงของลายนี้ก็คือ ลายกระหนกสามตัว
.
ลายกระหนกสามตัว
ถือเป็นต้นแบบของลายกระหนกทุกชนิด
เช่น ลายกระหนกเปลว ลายกระหนก
ใบเทศ และลายกระหนกหางโต เป็นต้น
ถ้าจะแบ่งหรือบากตัวลายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
ก็ต้องแบ่งในรูปลักษณะของลายกระหนกสามตัวทั้งสิ้น


รูปทรงของลายกระหนกสามตัว
........อยู่ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้านไม่เท่า มีส่วนสูง
ยาวกว่าส่วนกว้าง หรืออยู่ในรูปทรงดอกบัวครึ่งซีก
ในการเขียนรูปลายกระหนกสามตัว จะต้องเขียนตัวลาย
รวมกันสามส่วนและตัวลายแต่ละส่วนก็มีชื่อกำหนดไว้ คือ
๑. ตัวเหงา เป็นลายที่อยู่ตอนล่างและอยู่ข้างหน้า
มีโครงสร้างขมวดก้นหอยคว่ำหน้าลงปลายยอดตั้งขึ้น
แสดงความรู้สึกเศร้า ๆ เหงา ๆ เป็นตัวรองรับกาบ
และตัวยอด นับเป็นลายตัวต้นและเป็นส่วนที่หนึ่ง
๒. กาบ หรือ ตัวประกบหลัง เขียนประกบอยู่ข้างหลัง
ตัวเหงา เป็นตัวลายที่จะส่งให้เกิดลายส่วนที่สาม
หรือเรียก ตัวยอดนับเป็นลายส่วนที่สอง
๓. ตัวยอด ลักษณะเป็นเปลวอยู่ยอดสุด มีลักษณะ
พิเศษกว่าตัวลายสองส่วนที่กล่าวมาคือ เขียนให้
ปลายยอด สะบัดอ่อนไหวคล้ายเปลวไฟ
ที่โคนเถาลายมีกาบหุ้ม
เมื่อเอาตัวลายทั้งสามส่วนมาประกอบรวมกัน
จะเป็นลายกระหนกสามตัว
2 ความคิดเห็น:

panwanpop กล่าวว่า...

ลายกนกเปลวกับลายกนกสามตัวแตกต่างกันยังไงอะคะ

panwanpop กล่าวว่า...

จุดกำเนิดนะเพราะกนกเปลวเกิดมาจากเปลวไฟน่ะ
ถามผู้รู้อีกทีนะ